Avanceret bildiagnostik: Anvendelse af den diagnostiske triade

Indholdsfortegnelse:

Avanceret bildiagnostik: Anvendelse af den diagnostiske triade
Avanceret bildiagnostik: Anvendelse af den diagnostiske triade
Anonim

Tal, reparatør ven, hvordan har du det?

Fortsæt med at læse, for i de næste par linjer vil du have adgang til hidtil uset viden om virtuel og reel motorsynkronisering, foruden at have adgang til en diagnosestrategi, der kan anvendes på de forskellige køretøjer, der er til stede på dit værksted.

Billede
Billede

1. Diagnosetriade

Billede
Billede

For at udføre en bildiagnose hurtigt og selvsikkert skal reparatøren kende de tre hovedelementer, der udgør hele fejlidentifikationsprocessen.

Reparatøren er hovedpersonen, han skal beherske teknisk viden samt beherske diagnostiske strategier.

Den tekniske litteratur vil give referenceoplysningerne, der vil give reparatøren tillid til at beslutte, om komponenten skal udskiftes eller ej.

Udstyret er grænsefladen mellem reparatøren og køretøjet.

2. Casestudie

Kundeklage: Køretøj, HB20 1.0 12V årgang 2015, ankom til bugseringsværkstedet. Under det rådgivende interview rapporterede ejeren, at han kørte køretøjet norm alt, gjorde et kort stop, og da han bad om at starte, startede køretøjet ikke igen.

2.1 Diagnostisk procedure - Det første trin var at logge på med scanneren og tjekke for mulige fejlkoder og scanningsparameteraflæsninger.

Billede
Billede

Reparatøren fandt, at der ikke var nogen fejlkoder i motorstyringsenhedens fejlhukommelse.

Uden at spilde tid og bruge sin erfaring, afbrød reparatøren, der havde mistanke om, at motoren var ude af synkronisering, fasesensorstikket for at observere, om køretøjet begyndte at arbejde gennem rotationssensorsignalet.

Billede
Billede

Efter at have udført proceduren, begyndte motoren at køre, hvilket indikerer, at motoren sandsynligvis var ude af sync. For at bekræfte manglen på synkronisme hurtigt og uden behov for at demontere motoren, fangede reparatøren ved hjælp af et oscilloskop signalerne fra fase- og rotationssensorerne.

Når reparatøren så den virtuelle motortiming, fik han adgang til den tekniske litteratur til bilindustrien for at se referenceoscillogrammerne for det pågældende køretøj.

Billede
Billede

Da reparatøren sammenlignede de to oscillogrammer, fandt reparatøren ud af, at der ikke var en forskel på mere end 16 tænder, det vil sige, at det var absurd ude af sync.

I forhold til situationen reflekterede reparatøren over nogle vigtige situationer, præsenteret nedenfor:

• Hvordan startede køretøjet med 16 tænder bortset fra dens perfekte timing?

• Hvorfor kolliderede ventilerne ikke med stemplerne under motorens drift, da motoren er absurd ude af sync?

Reparatøren vidste, at han først ville løse sagen endeligt efter at have fået svar på disse to spørgsmål.

2.2 Teknisk litteratur hjælper igen reparatøren

Reparationer er opmærksomme på, at synkronismen mellem fase- og rotationssensorerne repræsenterer den virtuelle synkronisme, det vil sige placeringen af krumtapakslen og knastakslen aflæst af motormodulet gennem de elektriske signaler, der udsendes af disse sensorer.

Vi har dog også den reelle synkronisme, som er forholdet mellem positionen af krumtapakslen opfanget af rotationssensoren og cylindrenes øverste dødpunkt, fanget af tryksensoren.

Billede
Billede

Denne sidste information var afgørende for at løse sagen, da reparatøren igen fik adgang til den tekniske litteratur og visualiserede den faktiske timing af dette køretøj.

2.3 Viden er nødvendig for at fortolke oscillogrammer - For at udtrække den maksimale information fra referenceoscillogrammerne, skal bilteknikeren mestre den tekniske viden vedrørende signalerne genereret af sensorerne, for først da vil han mestre diagnosebeherskelsen.

Så lad os bruge billedet for at vise, hvordan signalgenereringen af Hall-type sensorer foregår.

Billede
Billede

Når vi ser på billedet ovenfor, ser vi, at vi har tre terminaler på halltype CKP-sensoren, den første angivet med bogstavet B+ er sensorens strømforsyning, den midterste er sensorsignalet, der kan antage to forskellige tilstande, 0V eller 5V. Når en af tænderne på lydhjulet passerer foran sensoren, vil vi have 0V i ledningen, der henviser til sensorsignalet, og når mellemtænderne passerer foran sensoren, vil vi have 5V i sign altråden af sensoren.

På denne måde vil vi i tandens passage have 5V, og i mangel af tænder vil vi have 0V.

Den tredje terminal er sensorens minus eller jord, som altid vil vise 0V.

Når det er sagt, lad os nu gå videre til fortolkningen af rigtige synkroniseringsoscillogrammer.

Billede
Billede

Se at i mangel af tænder foran fasesensoren har vi 5V i fasesensorens oscillogram og i tandpassagen har vi 0V i oscillogrammet, billedet ovenfor viser signalet fra en køretøj i perfekt stand.

Billede
Billede

I lyset af dette billede konkluderede reparatøren, at den eneste mulighed var bevægelsen af knastakselmålet i forhold til akslen, hvilket ville forklare det store antal tænder af forskel mellem køretøjets oscillogram og referencen image SIMPLO, og ville forklare, hvorfor der ikke var nogen kollision mellem ventilerne og stemplerne, da motoren startede.

Dette ræsonnement blev bekræftet, da reparatøren placerede en ny fjernbetjening ved siden af det defekte køretøjs fjernbetjening.

Løsning: Reparatøren udskiftede med fuld tillid indsugningsknastakslen, monterede kæden under overholdelse af perfekt timing og lavede en ny optagelse efter rettelsen.

Billede
Billede

For at bekræfte, at diagnosen var selvsikker, foretog han en vejtest og fandt ud af, at køretøjet vendte tilbage til dets perfekte funktion.

Vi ses næste gang!

Populært emne.