Startvanskeligheder – hvordan man udfører diagnostik ved hjælp af scanner og oscilloskop

Startvanskeligheder – hvordan man udfører diagnostik ved hjælp af scanner og oscilloskop
Startvanskeligheder – hvordan man udfører diagnostik ved hjælp af scanner og oscilloskop
Anonim

I denne måneds artikel vil vi vise bilteknikeren, hvordan man kontrollerer ethanolindholdet i brændstoffet for at bekræfte, at A/F-værdien, luft/brændstof-forholdet i indsprøjtningscentrets hukommelse, er i overensstemmelse med det brændstof, der bruges af køretøjet.

Procedure

For køretøjer, der har svært ved at starte, manglende genkendelse af A/F eller uregelmæssig drift på grund af A/F, der ikke matcher brændstoffet i køretøjets tank, skal du udføre følgende analyseprocedure:

Vigtige spørgsmål

Bed bilteknikeren eller den tekniske konsulent om at stille kunden nogle spørgsmål for at hjælpe med diagnosen:

1. Opstod startvanskeligheden efter tankning af køretøjet?

2. Hvilken type køretøj bruges (korte eller lange rejser)?

3. Hvor langt har du rejst fra tidspunktet for tankning til parkering af køretøjet til start næste dag?

4. Var der en ændring i brændstof i forhold til den sidste påfyldning?

Dette spørgsmål er vigtigt, primært for at vide, om køretøjet har problemer med at starte på grund af manglende gennemførelse af A/F.

Ikke betjening af køretøjet længe nok til at fuldføre AF-indlæringen efter tankning med et brændstofskift kan forårsage ulejligheden.

5. Tjek brændstoffet i tanken, og om det matcher A/F-forholdet, som indsprøjtningscentret har lært.

Identifikation af ethanolindholdet i benzin.

I tilfælde, hvor køretøjer er drevet med benzin, skal du bruge en gradueret burette og kontrollere mængden af ethanol i benzinen. Denne værdi kan variere fra 20 til 25 % af ethanol i benzin, afhængigt af gældende lovgivning, reguleret af den føderale regering.

Figuren nedenfor viser, hvordan man tester ethanolindholdet i brændstoffet.

Billede
Billede

Eksempel:

I en gradueret burette placeres 50 ml vand og 50 ml brændstof (benzin). Ethanolen i benzin vil blandes med vandet. I eksemplet ovenfor var der en stigning på 10 ml i mængden af vand, hvilket efterlod 40 ml benzin. Dette indikerer, at vi har 20 % ethanol i benzin (10 ml x 2).

Tjekker forholdet mellem A/F og brændstoffet i tanken

Billede
Billede

Hvis A/F-værdien er ude, skal der udføres en forceret indlæring via diagnoseudstyr. Udfør derefter en dynamisk test med køretøjet og kontroller, at A/F forbliver på den korrekte værdi. Hvis A/F forbliver korrekt, skal du udføre opstartstest under forskellige temperaturforhold. Tjek, om startvanskelighedsproblemet fortsætter, eller om A/F er ude af specifikation.

Figuren ovenfor viser proceduren for tvungen brændstoftilpasning samt luft/brændstofforholdet for brændstoffet i køretøjet.

Billede
Billede
Billede
Billede

Hvis problemet fortsætter, hvad skal man gøre?

⦁ Tjek tilstanden af brændstoffet i koldstartstanken (især på køretøjer, der er drevet med ethanol).

⦁ Kontroller med diagnoseudstyr, om der er registreret fejl i injektionsenheden.

⦁ Kontroller hastighedssensorsignalet med diagnoseudstyret, som vist på figuren.

⦁ Kontroller med diagnoseudstyret trykværdien i indsugningsmanifolden (opvarmet motor og tomgangshastighed). Høj trykværdi i manifolden kan indikere forkert indløb eller uregelmæssig ventilforsegling. Figuren fremhæver opsamlerens trykværdi.

⦁ Kontroller batterispændingen ved opstart med et multimeter eller diagnoseudstyr (et spændingsfald på op til 9,6 V, især når motoren er meget kold, betragtes som norm alt). Figurerne viser henholdsvis kontrol af batterispændingsfaldet med scanner og oscilloskop.

Billede
Billede
Billede
Billede

⦁ Kontroller med diagnoseudstyret præ-katalysator lambdasondesignalet og dets korrektion, som vil indikere, om luft/brændstofblandingen er for fed eller mager, som vist på figuren.

Billede
Billede

Som et eksempel, og ifølge figuren, ser vi oscillationen af præ-katalysator lambda-sonden (grøn graf) og tilpasningen eller korrektionen af blandingen (rød graf) med henvisning til Fiat-linjen, i denne I tilfælde af at bilproducenten anvender følgende referenceværdier:

• Probekorrektionsværdi, der angiver en blanding tæt på ideal: 0,96 til 1,06.

• Værdi under 0,96 indikerer, at blandingen er mager (lavt brændstof), og kontrolenheden beriger blandingen for at korrigere den.

• Værdi over 1,06 indikerer, at blandingen er fed (for meget brændstof), og kontrolenheden "læner" blandingen for at rette den.

Så i tilfældet med eksemplet i figuren kan vi konkludere, at blandingen er tæt på ideal.

Disse referenceværdier ændres i overensstemmelse med det indsprøjtningssystem, der anvendes af køretøjet, i tilfælde af GM-linjen, vises de kortsigtede og langsigtede justeringsværdier i procent, hvis de lang- term justeringsværdier er større end -10%, indikerer, at blandingen er rig, og den centrale "læner" blandingen for at korrigere, større end +10%, hvilket indikerer, at blandingen er meget mager, og den centrale er "berigende" blandingen at rette. Figur 8 fremhæver disse parametre i scanneren.

Billede
Billede

⦁ Test driften af den elektriske pumpe og koldstartsmagnetventilen.

⦁ Brug køretøjets elektriske diagram til at identificere koldstartsrelæet til test. På nogle køretøjer kan koldstartsrelæet testes via diagnoseudstyr.

⦁ Kontroller forseglingen af koldstartsmagnetventilen eller koldstartelektroinjektoren (hvis den er med).

15. Tjek koldstartsrøret for forhindringer.

16. Tjek forsegling og flow af elektroinjektorerne.

Figuren nedenfor viser inspektion og identifikation af en dryppende injektor.

Billede
Billede

17. Tjek om gasspjældet er imprægneret, da det hæmmer luftens passage.

18. Tjek forseglingen af kanisterens magnetventil.

19. Tjek tændrørets elektrodeafstand.

20. Kontroller brændstofpumpens tryk og flow (se værdier og test i brændstofpumpens diagnostik).

21. Tjek, om brændstoffilteret er tilstoppet.

22. Tjek motorens timing.

23. Kontroller spillerum for indsugnings- og udstødningsventilerne (hvis medfølgende).

24. Tjek cylinderkompression for at evaluere topstykket.

BEMÆRK: Alle disse kontroller blev citeret baseret på analysen af enklere genstande, der udvikler sig til mere komplekse genstande, men som kan kompromittere systemets funktion og forårsage den fejl, som kunden hævder.

En anden vigtig faktor i denne diagnose er at kende nogle grundlæggende begreber om driften af koldstartssystemet og om genkendelsen af luft/brændstof-forholdet (A/F). Nedenfor er nogle vigtige tips:

OBSERVATION 2: Oplysningerne nævnt nedenfor inkluderer ikke alle systemer, der bruger flex-teknologi, hvert system har sine særlige kendetegn, værdierne præsenteret her er generiske, for mere information, se den specifikke tekniske litteratur for køretøjet, som udfører den diagnostiske procedure.

1 – I hvilke situationer begynder indlæring af A/F?

1.1 - Tankning af køretøjet.

1.2 - Køretal dækket: nogle systemer er kalibreret til 400 km, dvs. efter at køretøjet er tanket, hvis det kører 400 km uden påfyldning, gentager systemet brændstofindlæringsprocessen. Hvis køretøjet tankes før, starter denne optælling igen, dette fungerer også som et sikkerhedspunkt.

1.3 - Brændstofreservemarkør: Når ECU informeres om, at brændstoffet er i reserve, det vil sige omkring 15 % af tankvolumen, begynder systemet at lære, når nøglen sættes i gear, indtil køretøjet er tanket op for at komme ud af denne tilstand.

1.4 - Antal mislykkede starter: Når du forsøger at starte køretøjet X antal gange uden held (i øjeblikket er det kalibreret i tre forsøg), går systemet i gendannelsestilstand og skifter automatisk til en værdi på A /F mellemliggende. Når betingelserne for indlæringsaktivering er opfyldt, vil systemet søge efter den korrekte A/F (dette sker ved skift af brændstof og forsøg på at starte køretøjet).

2 – Hvornår begynder læringen?

Efter en af ovenstående forhold er sket, begynder systemet at lære AF som følger:

2.1 - Liter-linjeforbrug: Efter indtagelse af en bestemt værdi, som aflæses af variablen LITROS_LINHA. Dette gøres på denne måde for at sikre, at det, der forbruges af motoren, allerede er det brændstof, der leveres i køretøjet. Således forhindrer systemet i at lære en mulig "forkert" AF, fordi det "nye brændstof leveret" endnu ikke er ankommet til forbrænding.

2.2 - Temperatur nået: Der er to trin til at lære om temperaturen:

- Efter 40°C vandtemperatur starter systemet AF for at justere brændstofforbrændingen til et første trin i indlæringen, hvilket på dette tidspunkt ikke er helt troværdigt, fordi brændstofberigelsen sker på grund af temperaturen, Blow By-opbygning osv.

- Når vandtemperaturen er 70°C, er systemet i stand til at lære brændstoffet.

3 - Hvad kan forhindre brændstofindlæring?

3.1 - Blow by akkumuleret: Indlæring startes ikke for at undgå en "forkert" AF på grund af alkoholdampe i krumtaphuset, der returneres til systemet af motorens udluftning.

3.2 - Vandtemperatur (TH2O) under 40°C.

3.3 - Specifikke systemfejl (f.eks. lambdasonde).

3.4 - Brug af køretøjet under fuld last eller med store variationer af speederpedalen (destabiliseret).

For AF-indlæring skal systemet være stabiliseret, det vil sige, at køretøjet skal køre i en stabil tilstand uden pludselige ændringer i pedal eller fuld belastning (for at undgå indlæring med brændstofberigelse til afkøling af katalysatoren). Hvis dette sker, stopper indlæringen et øjeblik, indtil systemet stabiliserer sig igen. Efter at systemet har bekræftet, at køretøjet er vendt tilbage til at køre i en stabil tilstand, venter det cirka fem sekunder på at starte nedsættelsen af indlæringstid.

Når den når nul, er indlæringen færdig.

Systemet udfører også inaktiv læring. Proceduren er dog altid den samme, og færdiggørelsen af denne indlæringsproces tager meget længere tid i betragtning af det lave brændstofforbrug ved tomgang.

Vi ses næste gang!

Populært emne.